pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  1

Síťové modely a architektury, RM ISO/OSI J. Peterka, 2007 Počítačové sítě, v.3.3, část I. lekce č. 3