pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

Proč WWW tak uspěl? •       protože jeho základní princip (hypertext) dobře odpovídá způsobu lidského myšlení –     protože vychází vstříc lidské slabosti pro „hezký obal“ •       protože je neskromný –     vyžaduje větší přenosové kapacity, výkonnější počítače, ... •       protože dokázal „zlidštit“ Internet a práci v něm, učinit ji mnohem jednodušší a intuitivnější –     z Internetu „jen pro odborníky“ udělal Internet „pro každého“ •       protože dokázal nabídnout atraktivní funkce i komerční sféře –     stal se předmětem podnikání, místem podnikání, prostředkem podpory podnikání, marketingovým nástrojem •      protože přišel ve správný okamžik