pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

Informace v hypertextové podobě •       jsou členěny na (relativně malé) jednotky, zvané  stránky (pages) –     v rámci stránek jsou informace uspořádány (víceméně) lineárně •       stránky se mohou nalézat na různých (libovolných) místech –     je to plně distribuované •       mezi stránkami mohou existovat libovolné vazby –     stránky mohou být vzájemně provázány dle libosti –     vazby jsou aktivní odkazy, jejich navolením lze vyvolat přechod na jiné místo •       práce s hypertextem je brouzdání (browsing) –     postupné procházení stránkami, s přeskoky pomocí odkazů –     uživatel (čtenář) si sám volí jak bude stránkami procházet •    podle svých zájmů, potřeb, schopností •    "přijímá informace" v takovém sledu, objemu a rychlosti, jaký mu vyhovuje •       hypertextová podoba je "autorským dílem" –     záleží na autorovi, jak dobře či špatně (přehledně či nepřehledně) rozdělí původně "lineární" informace do jednotlivých stránek a jak je mezi sebou prováže •    jak dokáže anticipovat potřeby čtenářů