pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

Co je hypertext? •     hypertext  je (původně lineární) text, uzpůsobený pro přeskakování „z myšlenky na myšlenku“ •      přeskakování v hypertextu je označováno jako brouzdání (browsing, to browse) Pozorování: lidé nemyslí přímočaře! ...... ale často skáčí z myšlenky na myšlenku, na základě asociací ...