pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

Generování dynamických dokumentů •      je třeba zařídit: –    aby server dokázal spustit externí aplikaci, která vygeneruje dynamický dokument –    server musí být schopen přijmout výstup této aplikace a vrátit jej klientovi v podobě WWW stránky –    server musí umět rozlišovat statické a dynamické dokumenty podle URL, a musí vědět jak volat externí aplikace •    jak jim předávat příslušné parametry •      možnosti realizace: –    CGI, Common Gateway Interface •    v zásadě volání externích programů skrze "příkazovou řádku" –   nezáleží na tom, v čem je program napsán –   univerzální ale pomalé, pokaždé se znovu spouští nový proces –    NSAPI (Netscape Server API) •    umožňuje "připojit" aplikace těsněji k serveru NS –    ISAPI (Internet Server API) •    od Microsoftu, výkonné prvky mají formu knihoven .DLL •    a charakter aplikací nebo filtrů –    ASP (Active Server Pages) •    obdoba skriptů a objektů v HTML, ale běží na serveru –    servlety, Server-Side Include –    PHP (Personal Homepage Parser)