pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

Statické, dynamické a aktivní dokumenty HTML •       statický dokument –     existuje sám o sobě, v neměnné podobě, jako  soubor na serveru •    při poskytnutí klientovi může přesto být transformován, např. překódován do jiné verze češtiny •    může být indexován fulltextovými vyhledávači •       dynamický dokument –     neexistuje sám o sobě •    nemůže být indexován •    nemá smysl jej cacheovat –     je generován až na základě konkrétní žádosti/požadavku •    vhodnou aplikací –     nevýhoda: jakmile je dokument jednou vygenerován, už se nemůže měnit •    může zastarat, např. pokud ukazuje stav rychle se měnícího děje •       aktivní dokument –     "není dodělán", dotváří se "za chodu" •    existuje staticky, ale některé jeho části vznikají dynamicky, účinkováním výkonných částí které dotváří výslednou podobu –     dotváří se u klienta •    pomocí appletů, prvků ActiveX, skriptů •       výhoda: –     aktivní dokument se může sám aktualizovat i během svého zobrazení (např. burzovní ticker)