pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

Cookies (RFC 2109) •       bezestavový charakter komunikace WWW klienta a serveru přináší některé problémy –     neumožňuje pamatovat si historii předchozí komunikace •    například uživatelem zvolené kódování, předchozí nákup ve virtuální prodejně atd. •       možné řešení: –     stavová informace se ukládá do URL •    server generuje stránky s modifikovanými odkazy URL, aby v nich bylo zakódováno vše potřebné pro "připomenutí" •    problém je s počátečním krokem –    uživatel se musí explicitně (a "ručně") přihlásit •      jiné řešení: cookies –    cookie je malý datový údaj, který generuje server, a uchovává jej klient •    server uloží do cookie vše co si potřebuje pamatovat o aktuální transakci, a pošle cookie klientovi –   pomocí hlavičky Set-Cookie •    klient uchová cookie u sebe •    při příštím požadavku klienta na stejný server je k požadavku přidáno příslušné cookie –   pomocí hlavičky Cookie •    server si na základě přijatého cookie  "připomene" předchozí historii