pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

Odpovědi HTTP •      odpověď 1xx –    informační, záleží na aplikaci •      odpověď 2xx –    kladná odpověď •    200 OK, 201 Created, 202 Accepted •      odpověď 3xx –    očekává se další aktivita ze strany klienta •      odpověď 4xx –    problém (chyba) na straně klienta •      odpověď 5xx –    problém (chyba) na straně serveru   •      příklady: –    400 Bad Request –    401 Unauthorized –    403 Forbidden –    404 Not Found –    500 Internal Server Error –    501 Not Implemented –    503 Service Unavailable