pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

Metody HTTP •      metoda GET –    požadavek klienta na poskytnutí WWW stránky –    obecně: GET <URL> HTTP/1.0 •    nebo GET <URL>, pak server nevrací své (HTTP) hlavičky (ale rovnou HTML kód požadované stránky) •      metoda HEAD –    požadavek na zaslání hlavičky WWW stránky •      metoda POST –    pošle data na server •    používá se při práci s formuláři pro zasílání odpovědí, které mají být dále zpracovány, např. CGI skriptem –   jinak se používá i GET •       PUT, DELETE, LINK, UNLINK –     nepoužívají se