pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

Protokol HTTP •      je to jednoduchý přenosový protokol –    přenáší data v textovém tvaru –    používá transportní služby protokolu TCP •    není to nutné, lze použít i jiné protokoly –    server přijímá požadavky na dobře známém portu 80 –    funguje bezestavově •    dialog s klientem nemění stav serveru –    navazuje samostatné spojení pro každý objekt v rámci WWW stránky •    obrázek, ikonu atd. •       komunikace má charakter "žádost-odpověď" •    klient iniciuje navázání spojení –     klient pošle svou žádost –     server pošle odpověď •    spojení je ukončeno •       žádosti mají formu jednoduchých příkazů –     označovaných jako metody –     mohou být doplněny dalšími parametry •    označovanými jako hlavičky •       odpovědi mají číselný charakter –     stejně jako u FTP a SMTP –     mohou být doplněny posloupností položek (hlaviček) a ev. obsahem WWW stránky