pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

Příklady URL •      http://archiv.czech.net/l207/index.htm –    tato přednáška na WWW •      file:///E:/ARCHIV/l207/index.htm –    dtto, jako soubor na lokálním disku •      http://jmeno:heslo@www.euronet.nl/~rollo/members/ –    URL na WWW stránku včetně jména hesla pro přihlášení •      telnet://anezka.vc.cvut.cz –    pro vzdálené přihlášeníURL na •      news:cz.net.www –    diskusní skupina síťových news •      news:8g1ck1$1rp1$1@news.vol.cz –    jeden konkrétní příspěvek •      gopher://gopher.cesnet.cz/11/.gopherinfo/cz-gophers