pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

URL (Uniform Resource Locator) •       jsou to jednotné ukazatele, resp. identifikátory všech objektů, na které se lze odkazovat •       obecně:       <schéma>:<specifická část schématu> •       jeden z tvarů: HTTP schéma       http://<host>:<port>/<cesta>?<dotaz> kde „http" říká, jakým způsobem má být k objektu přistupováno •    tím současně udává jeho typ –     „host" je (standardní) symbolické doménové jméno uzlu, na kterém se objekt nachází –     "cesta" je plné jméno objektu včetně přístupové cesty   •       ne vždy musí být prefix (protokol) uváděn: –     pokud není uveden, doplňuje se z kontextu •    WWW browser si doplní http, místo http://archiv.czech.net pak stačí jen archiv.czech.net