pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

Filosofie jazyka HTML •      říká: –   čím je text (např. nadpisem, zvýrazněným textem, číslovaným seznamem, .......) •      neříká: –   jak přesně má text vypadat!!!! •      příklad:               <h1>Služby Internetu</h1> •      o tom, jak bude text vypadat (zobrazen), rozhoduje až klient (WWW prohlížeč)!!!!