Články publikované na serveru VIP Park v roce 2005
Tři pilíře po dvou letech - II
V prosinci 2002 jsme publikovali ve VIP Parku dokument s názvem Tři pilíře VIP na podporu znalostní ekonomiky. Na jedné straně A4 jsme se snažili zformulovat co nejjednodušeji hlavní kroky, které by měla vláda udělat. S odstupem dvou let a dvou měsíců se chceme ohlédnout za tím, co se událo a změnilo, a srovnat to s naší tehdejší vizí toho, jaké kroky je třeba udělat a kde. Zde je druhá část tohoto ohlédnutí ... (VIP Park, 22.02.2005)
Tři pilíře po dvou letech
Je to již nějaký ten pátek, kdy jsme na Virtuálním informačním parku publikovali dokument s názvem Tři pilíře VIP na podporu znalostní ekonomiky". Bylo to konkrétně začátkem prosince 2002, a tedy již po nástupu nové vlády (tehdy ještě "Špidlovy"), a těsně před vznikem Ministerstva informatiky ČR. Samotný dokument "tři pilíře", v rozsahu jediné stránky A4, pak byl míněn spíše jako podnět k zamyšlení a nástin toho, kde autoři vidí potřebu hlavních kroků. (VIP Park, 31.01.2005)