Články, publikované v ostatních titulech v roce 2006
Báječný svět počítačových sítí, část X.
Řízení přístupu (PC World 1/2006)

Kámen nezůstal na kameni
Úvodník pro říjnové číslo časopisu Professional Computing (10/2006)
Báječný svět počítačových sítí, část XI.
Síťová vrstva a směrování (PC World 2/2006)

Báječný svět počítačových sítí, část XII.
Transportní vrstva (PC World 3/2006)

Báječný svět počítačových sítí, část XIII.
Aplikačně orientované vrstvy (PC World 4/2006)

Telefonujeme po Internetu
Série článků věnovaná problematice internetové telefonie - historie, teorie, praxe, zařízení (Click!, 4/2006)
Broadband a SME
Klíčové slovo "broadband" se nejčastěji skloňuje v souvislosti s připojováním domácností k Internetu. Nicméně svůj význam má broadband i pro firmy, od největších až po ty nejmenší. Jaké tedy jsou přínosy broadbandu pro malé a střední firmy (tzv. SME), a v čem se liší broadband pro firmy od broadbandu vhodného spíše pro domácnosti? (Broadband pro všechny, duben 2006)
Báječný svět počítačových sítí, část XIV.
Služby a aplikace (nejen) v Internetu (PC World 5/2006)

Báječný svět počítačových sítí, část XV.
Výpočetní model (PC World 6/2006)

Báječný svět počítačových sítí, část XVI.
Alternativní výpočetní modely (PC World 7/2006)

Báječný svět počítačových sítí, část XVII.
Internetworking (PC World 8/2006)

Báječný svět počítačových sítí, část XVIII.
Není most jako přepínač (PC World 9/2006)

Báječný svět počítačových sítí, část XVIII.
Propojování na síťové a aplikační vrstvě (PC World 11/2006)

Báječný svět počítačových sítí, část XVIII.
Příběh Ethernetu (PC World 12/2006)

Televize po drátě, aneb: IPTV
Přehledový článek o podstatě, mechanismech fungování a nabídce IPTV služeb v ČR. (PC World 12/2006)