Články na téma Digitální COVID certifikáty EU
Přichází Tečka za čTečkou: jak funguje?
Po mobilní aplikaci pro čtení (a ověřování) QR kódů na digitálních covidových certifikátech (čTečce) konečně přichází i aplikace pro jejich uchovávání a předkládání (Tečka) (Lupa, 2.7.2021)
Jak funguje čTečka a jak si poradit, než přijde Tečka
Původní česká aplikace čTečka ověřuje platnost certifikátů podle tuzemských pravidel, u testů odlišně od těch unijních. Např. PCR test je pro ni platný 7 dnů, v zahraničí obvykle jen 72 hodin. (Lupa, 21.06.2021)
Jak budou fungovat a jak se budou používat digitální covidové certifikáty?
Očkovací certifikáty, vydávané v ČR před 1. červnem, nejsou kompatibilní s novým unijním standardem a jsou nahrazovány novými. Jejich QR kódy již dokáží správně načíst i zahraniční aplikace. (Lupa, 07.06.2021)