Vyšlo na Lupě, 01.07.2021
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b21/b0701001.php3

Přichází Tečka za čTečkou: jak funguje?

Po mobilní aplikaci pro čtení (a ověřování) QR kódů na digitálních covidových certifikátech (čTečce) konečně přichází i aplikace pro jejich uchovávání a předkládání (Tečka).

Zatímco mobilní aplikace čTečka je dostupná již několik dní, aplikace s názvem Tečka byla slibována „do konce června“. A tento termín se podařilo dodržet, i když jen „o fous“: ve verzi pro Android i pro iOS se aplikace Tečka objevila v příslušných appstorech jen několik hodin před koncem měsíce června.

Připomeňme si, v souladu s předchozím článkem (který se podrobněji věnoval aplikaci čTečka), že obě mobilní aplikace jsou určeny pro práci s „digitálními COVID certifikáty EU“ (podrobněji) a jsou svým způsobem komplementární:

  • čTečka je určena „kontrolorům“: tedy „těm, kteří se dívají“ na certifikáty jiných osob (přesněji: na jejich QR kódy) a podle nich hodnotí, zda tyto jiné osoby splňují zdravotní požadavky, které jsou na ně kladeny (zda jsou očkovaní, zda mají platný test atd.)
  • Tečka je určena „ držitelům“: tedy těm, kteří se prezentují svými certifikáty (resp. jejich QR kódy), když potřebují prokázat splnění příslušných (zdravotních) požadavků.

Jinými slovy: když máte někde prokázat, že máte platný test (či jste již očkováni nebo jste prodělali onemocnění), použijete Tečku a jejím prostřednictvím ukážete (zobrazíte na displeji svého mobilu) QR kód příslušného certifikátu. Ten, kdo vás kontroluje, pak sám použije čTečku – tou opticky sejme váš QR kód a čTečka mu řekne, zde je, či není ještě platný.

A to „platný“ ve smyslu našich národních pravidel, které jsme si popisovali v minulém článku: antigenní test je v ČR považován za platný 72 hodin, PCR test 7 dnů, očkování 9 měsíců a po prodělané nemoci se pracuje s dobou 6 měsíců. Sama aplikace v tomto ohledu hovoří o „validaci podle pravidel členského státu“, a to ČR.

 
 

Připomeňme si také, že zatímco u nás jsme se vydali cestou dvou takto oddělených mobilních aplikací, není to jediná možná cesta. Například v Dánsku šli cestou jedné mobilní aplikace, které v sobě sdružuje obě funkce, resp. je určena oběma skupinám uživatelů („držitelům“ i „kontrolorům“).

V čem je výhoda Tečky?

Jak jsme si také naznačili již v minulém článku, „držitelé“ mají více možností, jak si uchovávat a jak („kontrolorům“) předkládat QR kódy svých certifikátů. Mohou je mít klasicky „na papíře“, či v nějaké aplikaci šité na míru uchovávání QR kódů (přímo, či po převodu na jiný formát) a obecně asi i v podobě běžného obrázku.

Hlavní předností aplikace Tečka je v tomto ohledu provázání se zdrojem certifikátů, kterým je očkovací portál, provozovaný ÚZISem (Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR). Po řádném přihlášení konkrétního uživatele (k očkovacímu portálu) dokáže sama načíst všechny jeho tam dostupné certifikáty. Samozřejmě také umožňuje jednorázově načíst QR kód optickou cestou z jakéhokoli zdroje (například z papíru či z displeje jiného zařízení).

Důležité také je, že Tečka je v tomto ohledu „víceuživatelská“: můžete v ní mít načtené certifikáty více různých osob. V zásadě kohokoli, kdo vám předloží svůj QR kód k nasnímání nebo vám umožní přihlášení jeho jménem k očkovacímu portálu. Takže v praxi může jeden uživatel mít na svém mobilu (v aplikaci Tečka) například certifikáty třeba celé své rodiny.

 
 

Jak se přidávají osoby a jak se načítají certifikáty?

Pojďme tedy již k tomu, jak Tečka funguje a jak se používá. Ukazovat si to budeme na její verzi pro Android.

Po instalaci aplikace si nejprve musíte zvolit šestimístný PIN. Poté, s ohledem na možnosti vašeho zařízení, si můžete zvolit další zabezpečení, včetně otisku prstů či rozpoznávání obličeje.  

 
 

Jakmile je aplikace nainstalována, bude chtít „přidat“ alespoň jednu osobu („držitele“ certifikátů). K tomu jsou tři možnosti, viz pravá část následujícího obrázku.

První dvě možnosti odpovídají přihlášení konkrétního uživatele k očkovacímu portálu (což aplikaci umožní, aby si sama stáhla všechny aktuálně dostupné certifikáty této osoby). Třetí variantou pak je jednorázové načtení QR kódu optickou cestou.

 
 

První dvě možnosti se liší podle způsobu přihlašování k očkovacímu portálu: první je „přes NIA“ a příklad jejího průběhu vidíte na následujícím obrázku – až do fáze, kdy si aplikace sama načetla všechny mé aktuálně dostupné certifikáty. S přihlašováním „přes NIA“ to na mobilu nemusí být úplně jednoduché, sám jsem zde použil mobilní klíč eGov, se kterým to šlo celkem pohodlně.

 
 

Druhá varianta přihlášení pak odpovídá tomu, co (kromě přihlášení přes NIA) nabízí sám očkovací portál: buď kombinací rodného čísla a čísla občanského průkazu, nebo skrze číslo mobilu, e-mail a datum narození. Vždy vám pak na mobil přijde jednorázový kód, který přepíšete do formuláře, a přihlášení by mělo zdárně proběhnout.

 
 

Významnou předností první varianty (tedy přihlášení přes NIA) by mělo být to, že se přihlásíte jednou a aplikace si pak i v budoucnu bude sama stahovat aktuálně dostupné certifikáty. Tak to alespoň vyplývá z již dostupné příručky pro novou aplikaci. Naopak v případě druhé varianty (přihlášení přes kombinaci údajů) by se mělo jednat jen o jednorázové načtení. Případná aktualizace tedy zřejmě jen „ručně“, dalším přihlášením.

Jak se předkládají certifikáty?

Když už máte ve své aplikaci Tečka načtené nějaké certifikáty, jejich „předkládání“ (resp. zobrazování jejich QR kódů) je pak již celkem intuitivní a přímočaré: nejprve vyberete osobu, načež se vám zobrazí její načtené certifikáty.

 
 

Když si některý z nich vyberete, zobrazí se vám příslušný QR kód a spolu s ním i konstatování, zda je (podle aktuálních národních pravidel) platný (resp. validní). Pochopitelně i s příslušným barevným podbarvením. V případě potřeby je možné si rozkliknout a nechat zobrazit i podrobnosti o certifikátu – viz pravé části následujících dvou obrázků.

 
 
 
 

Za zmínku určitě stojí i to, že aplikace pamatuje na možnost změny národních pravidel pro hodnocení platnosti (validaci) jednotlivých druhů certifikátů. A tak nabízí možnost aktualizace těchto pravidel, resp. jejich parametrů.

 
 

Tak teď už jen, aby aplikace Tečka dostála svému názvu: ten je prý odvozen od kampaně „Udělejme tečku za epidemií“.