Přednáška Ohlédnutí za historií Internetu v ČR (A trip down the internet memory lane)

Na konferenci "WebExpo 2021", v úterý 21.9.2021, jsem společně s Janem Gruntorádem (z CESNET-u) vedl asi 50-minutovou besedu, ve které jsme vzpomínali na počátky Internetu v ČR.

Během besedy jsme si pustili tři videoukázky, natočené v roce 1994: první (se zvukovým doprovodem) ukazovala připojení k legendární BBS Infima. Druhá ukazovala podobu služby Gopher, a třetí pak podobu World Wide Webu (vše na podzim roku 1994). Šlo o zkrácené ukázky z videí, které jsou v plné verzi dostupné v muzeuinternetu.cz (Infima, Gopher a WWW).