pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

autentizace s využitím certifikátu • fakticky: s využitím soukrom. klíče, ke kterému je certifikát vystaven • ten, kdo se přihlašuje, prokazuje, že vládne soukromým klíčem • představa fungování: ‒ protistrana (např. ISDS) pošle uživateli „žádost o vstup“ ‒ uživatel tuto žádost elektronicky podepíše (opatří svým zaručeným el. podpisem) • připojí k podepsané žádosti svůj certifikát a vrátí zpět protistraně (ISDS) – protistrana ověří platnost podpisu s využitím veřejného klíče v přiloženém certifikátu