pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

vícefaktorová autentizace • je taková autentizace, při které je využíváno více „faktorů“ souběžně ‒ a tyto faktory jsou různého typu • pochází z jiných zdrojů / jsou získávány a přenášeny jinak