pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

příklad využití úrovní záruky - NIA • připomenutí: v ČR jsme si pro přihlašování ke službám eGov zvolili nepřímý model ‒ NIA (Národní bod pro identifikaci a autentizaci) je prostředníkem mezi: • poskytovateli identity (IdP, Identity Provider) a poskytovateli služeb (SeP, Service Provider) • způsob fungování: ‒ zájemce (uživatel) chce využívat nějakou službu – jde za konkrétním SeP ‒ SeP „pošle“ zájemce za NIA (a té sdělí svůj požadavek na úroveň záruky) • vysoká, značná, nízká ‒ NIA nabídne zájemci jen ty IdP, kteří umožňují přihlášení s požadovanou úrovní záruky ‒ zájemce si vybere jednoho IdP a ten mu nabídne jen takové možnosti přihlášení, které mají požadovanou úroveň záruky