pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

konkrétní příklady • zákon o právu na digitální služby (č. 12/2020 Sb.) ‒ počítá se vznikem katalogu služeb • u každé služby by měla být stanovena úroveň záruky, požadovaná pro její využití • default („pokud to nebude stanoveno“) bude úroveň „značná“ ‒ počítá s možností náhrady úředně ověřeného podpisu nebo uznávaného elektronického podpisu (viz dříve) • též „strojově“ – skrze záznam od ISVS, ke kterému se uživatel přihlásil prostředkem s úrovní záruky „vysoká“ • zákon č. 300/2008 Sb. o el. úkonech a autorizované konverzi