pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  31

úroveň záruky: nízká • odpovídá situacím, kdy „víme alespoň něco“, ale nemůžeme se na to (až tak moc) moc spoléhat: ‒ „nabízí omezenou míru spolehlivosti u deklarované nebo uváděné totožnosti určité osoby a je charakterizován pomocí souvisejících technických specifikací, norem a postupů, včetně technických kontrol, jejichž účelem je snížit riziko zneužití nebo změny totožnosti“ • je podstatně slabší než úroveň „značná“: ‒ není nutná fyzická přítomnost při registraci, není nutné předkládat os. doklady • lze předpokládat, že osoba existuje a má příslušné doklady totožnosti – „lze předpokládat, že osoba vlastní důkaz deklarované totožnosti uznaný členským státem“ – „spolehlivému zdroji je známo, že deklarovaná identita existuje, a lze předpokládat, že osoba deklarující identitu je jedna a tatáž“ ‒ pro přihlašování postačuje 1-faktorová autentizace • například: pouze heslo ‒ pro doručení přístupových údajů stačí použít „běžné“ metody • uživatelské jméno a heslo lze doručit „ …. prostřednictvím mechanismu, na základě kterého lze předpokládat, že prostředek dostane pouze určená osoba ….“ – například: emailem, SMSkou, obyčejným dopisem, …..