pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

národní systém el. identifikace ČR • elektronická identita je pouze jedna (a je garantována státem) ‒ je obsažena v základních registrech • IdP reálně dělají pouze autentizaci (ověřují, že jde skutečně o konkrétního uživatele) ‒ jeho identita (ve smyslu atributů / údajů o uživateli) se získává v NIA ze zákl. registrů !! • NIA (národní bod) ví a zaznamenává vše – kdo, kdy, jak, k čemu, pomocí čeho …. se přihlašuje ‒ naopak: SeP neví, jak se k němu uživatel přihlašuje (přes jakého IdP, pomocí jakého prostředku, ….) ‒ naopak: IdP neví, k čemu (k jakému SeP) se přes něj uživatel přihlašuje