pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

identifikace vs. autentizace • vlastnoruční podpis ‒ využívá se k dodatečné autentizaci • až v případě sporu/popření písmoznalec porovnává, do jaké míry se podpis na dokumentu shoduje s jinými podpisy téže osoby • do té doby se „důvěřuje“