pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

zobecnění: IdP a SeP • ten, kdo mi vede můj účet, je tzv. Identity Provider (IdP) • česky: poskytovatel identitních služeb ‒ vede a spravuje mou elektronickou identitu • „má mne zavedeného ve své databázi“, mám u něj svůj účet – k tomuto účtu mi přidělil konkrétní přístupové údaje • anglicky: credentials • „něco o mně ví“ – například: jméno a příjmení, adresu bydliště, datum narození, dosažené vzdělání, telefonní číslo, emailovou adresu, ….. – profil (identita) může být i „anonymní“ – bez jakýchkoli atributů – výčet (rozsah, detailnost, ….) atributů v profilu může být různý • ten, kdo mi poskytuje konkrétní službu, jetzv.ServiceProvider (SeP) • česky: poskytovatel (elektronické) služby