pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

příklad rozděleného řešení • přihlašování k                    (v roli: Service Provider) prostřednictvím                (v roli: Identity Provider) ‒ uživatel může (musí) odsouhlasit rozsah předávaných údajů • atributů jeho identity