pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

možnosti realizace • připomenutí: ‒ identifikace má dvě fáze/části: • jednorázovou – obvykle obnáší: registraci / „zavedení do systému“  / zřízení uživatelského účtu, vystavení apředání přístupových údajů, případné aktualizace • opakující se – představuje samotné přihlašování ke konkrétní službě (využívání přístupových údajů) • tyto dvě fáze/části může – ale nemusí - zajišťovat stejný subjekt ‒ řešení „vše vlastními silami“ • jeden subjekt (poskytovatel) zajišťuje obě fáze/části identifikace – zřizuje a vede uživatelské účty • uživatelé se registrují u něj • musí mu sdělovat své údaje • oznamují mu všechny změny • on jim vydává přístupové údaje – uživatelé se přihlašují k jeho službě • pomocí jím přidělených příst. údajů ‒ „rozdělené řešení“ • jeden subjekt zajišťuje první fázi/část – zřizuje a vede uživatelské účty • uživatelé se registrují u něj • jemu sdělují své údaje i jejich změny • on jim vydává přístupové údaje • jiný subjekt zajišťuje druhou fázi/část – uživatelé se přihlašují k jeho službě • pomocí přístupových údajů, přidělených prvním subjektem