pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

připomenutí • autentizace je odpověď na otázku: ‒ jde skutečně o toho, o koho má jít? • je to „skutečně ten“ uživatel? • identifikace je odpověď na (jinou) otázku: ‒ o koho má jít? • co o něm víme? Jak moc je to pravdivé a úplné? • autentizace: ‒ je především technickou záležitostí • možnosti řešení jsou již „dostatečně“ rozpracovány – viz příklady, viz vícefaktorová autentizace • existují pro ně i technické standardy – které se dají aplikovat – dá se ověřovat jejich dodržování – ….. • identifikace ‒ je spíše „procedurální“ záležitostí • záležitostí sběru informací – tzv. atributů, popisujících osobu • např. věk, vzdělání, záliby, ….. • záležitostí ověřování informací – jsou správné? • záležitostí uchovávání, aktualizace apředávání/poskytování informací – vytváření a vedení uživatelských účtů