pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

shrnutí: autentizace • existují různé způsoby autentizace, s různou mírou spolehlivosti ‒ nejčastěji využívané faktory: • (opakovaně používané) heslo/PIN – nejméně bezpečné (zneužití je nejsnazší) • (jednorázové) heslo/PIN • též: OTP, od: One Time Password – více bezpečné (lze použít jen 1x) – možnosti „distribuce“ hesla: • v SMS zprávě • „na papíře předem“ • aplikací (např. na mobilu), která hesla generuje • HW zařízení, které generuje hesla • certifikát – fakticky: pomocí technologií el. podpisu ‒ nejspolehlivější je vícefaktorová autentizace • kombinace více (různých) faktorů současně – dvoufaktorová autentizace • např. heslo a certifikát • heslo a jednorázové heslo • heslo a otisk prstu • …….. – třífaktorová autentizace • např. heslo, certifikát a otisk prstu – ……..