pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

příklady podpisů (prostých el.) • jak by vypadaly v tradičním papírovém (listinném) světě ……. • je zde stále zachována písemná forma? – která vyžaduje podpis, nikoli jen nějaké znamení, "razítko", ústní odsouhlasení apod. • lze určit podepsanou osobu? – kdo je Pepa? Kdo je J ? Kdo je 1? • může to být více osob – a jak poznáme – či dokonce ověříme, v případě sporu – o kterou konkrétní osobu jde? • extrém: všichni jsme jedničky,  a proto se podepisujeme stejně, jako  • co se bude zkoumat v případě sporu? Jak se bude dokazovat pravost?