pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

písemná forma • písemná forma hmotněprávního jednání (úkonů): – ze zákona (NOZ) např.: • plná moc - obecná + pro pís. úkony - § 441 • nemovitosti – zřízení, převod, změna, zrušení  věcného práva • ručitelské prohlášení - 2018 • uznání dluhu - § 2053 • darování věci ve VS, bez odevzdání - § 2057 • výzva k nápravě chování nájemce - 2228 • návrh na zvýšení nájemného + odpověď - § 2249 • souhlas s přijetím osoby do domácnosti - § 2272 • žádost + souhlas s podnájmem - § 2275 • výzva k opuštění předmětu nájmu - § 2285 • výpověď z nájmu - § 2286 • pojistná smlouva na dobu delší než rok  - § 2758 x výjimka oproti zák. o PS!! – změny - ze zákona také písemně, nebo přísněji (§ 40/2 SOZ, § 564 NOZ) – na základě ujednání stran (bez omezení x dle NOZ lze změnu i jinak x ujednání)