pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

zásada bezformálnosti – odlišit od dokazování • nutno prokázat, s kým bylo jednáno, zda, kdy a co sjednáno • velmi častý problém u jednání v elektronické podobě !! – mezi přítomnými • fyzicky - § 1734 NOZ – vznik smlouvy okamžikem přijetí nabídky x výjimky • technicky = v reálném čase – telefonicky, Skype, videokonference + internetový formulář, e-shop, „půjčkomat“, banka) x nejde o jednání mezi „přítomnými“ ?? – mezi nepřítomnými • problém přepravy = dojití – zda, kdy = včas a zda bez změn » § 570 a násl., 1734 a násl. • nejen písemně, také výslovně – není-li písemně = kombinace, jinak elektronicky • § 546, 559 NOZ - zásada bezformálnosti hmotněprávního jednání (úkonů - § 35 SOZ) – lze jednat v jakékoli formě  x  zákonná forma, nebo ujednání – obecně lze jednat (činit úkony) jakkoli = konáním nebo opomenutím • výslovně = písemně (v písemné formě), ústně (hlasem), jinak = kombinace (odkaz), aj.  • jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost  =  konkludentně (fakticky), konáním inekonáním (x čisté mlčení není souhlas)