pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

právní úprava jednání v písemné formě – § 40/4 SOZ -písemná forma je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem – nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.