pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

co jsou prosté elektronické podpisy? • možné odpovědi: ‒ právně neexistují – nejsou pojmem zákona (právní předpisy o nich nehovoří) • jde pouze o neformální označení ‒ jsou „tím, co zbyde, když rezignujeme na všechny dosud vyjmenované (a další) vlastnosti a přínosy elektronických podpisů“ • neboli: když po nich nebudeme nic požadovat, ale také od nich nebudeme nic očekávat ‒ jsou zbytkovou kategorií • když vezmeme (největší) kategorii „elektronický podpis“ a odečteme od ní (druhou největší) kategorii „zaručený elektronický podpis“