pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

elektronické podpisy jsou nepřenosné • dokud se neprojeví časová pojistka (dokud je možné ověřit podpis jako platný), lze se spoléhat na to, že el. podpis nejde přenést na jiný dokument • připomenutí: ‒ tyto druhy el. podpisů vznikají „semletím“ soukromého klíče apodepisovaného dokumentu • jsou tedy závislé na tom, co je podepsáno… nelze je vytvořit dopředu • jinými slovy: ‒ u těchto druhů podpisů je jejich vazba na podepsaný dokument pevně daná • je to podobné jako u vlastnoručních podpisů na listinných dokumentech – kde dostatečně pevná vazba vzniká vsáknutím inkoustu do papíru • kromě toho: kvalifikované, uznávané a zaručené el. podpisy dokáží chránit podepsaný dokument proti jakékoli změně ‒ což vlastnoruční podpisy nedokáží !!