pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

časová pojistka u elektronických podpisů • zastarávání kryptografických algoritmů se netýká jen šifrování ‒ ale také těch druhů elektronických podpisů, které jsou „kryptografické“ • jde o kvalifikované, uznávané a zaručené elektronické podpisy – využívají asymetrickou kryptografii • ale: ‒ tyto druhy elektronických podpisů jsou chráněny proti zastarávání a oslabování kryptografických algoritmů - pomocí zabudované časové pojistky