pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

potřeba škálování a revokace • pohled oborů IT a crypto: ‒ „zlá protistrana“ má stále větší možnosti (automatizace útoků, působení na dálku, ….) a silnější nástroje (větší výpočetní sílu, znalosti, dovednosti, čas ….) ‒ udržet „použitelnost“ dnešních řešení lze jen pomocí neustálého zvyšování nároků na to, co musí „zlá strana“ překonat, prolomit, napodobit, ….. • s tím souvisí omezování v čase: platební karty jsou vydávány jen naomezenoudobu, stejně jako certifikáty, osobní doklady atd. ‒ celkově je nutné používat řešení: • se škálovatelnou složitostí ‒ s možností zvyšovat (podle potřeby) složitost toho, co je nutné udělat pro prolomení, napodobení, zneužití • zvyšování výpočetní složitosti při vytváření padělků, kolizních dokumentů, …. • s možností zneplatnění (revokace) ‒ toho, co je soukromé / unikátní / charakteristické pro konkrétní osobu, aco nemá mít někdo jiný • aby se to již dále nedalo používat ‒ příklady: • zneplatnění OP (osobních dokladů) • zablokování platební karty • revokace certifikátu