pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

problémy s novými možnostmi § 6 Právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu nebo uznávaného elektronického podpisu (2) Stanoví-li právní předpis požadavek úředního ověření podpisu, považuje se za splněný využitím uznávaného elektronického podpisu, pokud lze s využitím údajů základního registru obyvatel (dále jen „registr obyvatel“) nebo portálu veřejné správy ověřit, že kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, na jehož základě podepisující vytvořil uznávaný elektronický podpis na dokumentu, patří podepisujícímu. • otázka: ‒ jak se můj certifikát dostane do základního registru obyvatel (ROB-u) či do Portálu veřejné správy (PVS)? • problém: ‒ pokud by měl vkládat držitel, jak prokáže, že jde skutečně o jeho certifikát, a nikoli třeba certifikát nějakého jmenovce? • je to stejný problém jako se samotným certifikátem – držitel není identifikován jednoznačně • možné řešení: ‒ vložení by musel zajistit vydavatel certifikátu (kvalifikovaná autorita, resp. poskytovatel služeb) • ale ten je soukromoprávním subjektem a nemá zákonné zmocnění pro „vkládání“ certifikátů do ROB-u či do PVS