pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

problémy s novými možnostmi § 6 Právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu nebo uznávaného elektronického podpisu (1) Stanoví-li právní předpis požadavek úředního ověření vlastnoručního podpisu nebo uznávaného elektronického podpisu, považuje se za splněný využitím elektronického podpisu na dokumentu nedílně spojeném …. • s kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby oprávněné  ……. • se záznamem informačního systému veřejné správy opatřeným kvalifikovanou elektronickoupečetíakvalifikovaným elektronickým časovým razítkem jeho správce ….. • problém „nedílného spojení“: ‒ existuje více různých možností, jak toto (prakticky) udělat, např. • vložit původní el. dokument a záznam (či ověřovací doložku) do vhodného kontejneru aten opatřit vhodným autentizačním prvkem (podpisem či pečetí) • původní el. dokument vložit jako přílohu do PDF dokumentu se záznamem (doložkou) • ……. ‒ musí to být uděláno tak, aby s tím uměly pracovat systémy, které pracují s „normálními“ el. dokumenty • např. el. podatelny, nástroje pro konverzi, nástroje pro ověřování platnosti …. ‒ někdo musí říct, které řešení má být používáno (obsah, formát, „nedílné spojení“ atd.) • ale chybí zmocnění ke stanovení příslušných prováděcích předpisů !!!!