pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

co prokazuje podpis? • připomenutí: ‒ identifikace = odpověď na otázku: „kdo jednal“? ‒ autentizace = ….  „jednal skutečně ten, kdo měl (dle obsahu) jednat“? • ale ještě důležitá otázka: jaké konkrétní jednání podpis prokazuje? • vlastnoruční podpis ‒ prokazuje (autentizuje) projev vůle (souhlas) podepsané osoby vůči konkrétnímu obsahu, již zaznamenanému na (listinném) nosiči • podpis spolu s obsahem tvoří nedělitelný celek – inkoust již nejde oddělit od papíru • a přenést na jiný listinný dokument • dynamický biometrický podpis ‒ prokazuje (autentizuje) pouze vytvoření podpisu (vzorku, resp. dynamického biometrického podpisu) • podpis spolu s obsahem netvoří nedělitelný celek – podpis a obsah jsou spojeny do jednoho celku až dodatečně, a to poskytovatelem! • mohou být zase odděleny a existovat samostatně – technicky je možné připojit tentýž podpis kjinému obsahu