pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

srovnání / analogie • podepsání (2-stranné smlouvy) pomocí vlastnoručního podpisu ‒ na (listinný) dokument je nejprve napsán/vytisknut obsah ‒ teprve poté je (k již zaznamenanému obsahu) připojen podpis • podepsání pomocí dynamického biometrického podpisu ‒ nejprve je odebrán vzorek podpisu - analogie podepsání bianco listu ‒ teprve poté je vzorek připojen ke konkrétnímu obsahu - analogie napsání/vytisknutí obsahu na již podepsaný bianco list