pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

co je největším problémem el. podpisů? • jejich značně mezioborový charakter !! ‒ aby el. podpisy fungovaly, dalo se na ně spoléhat a mohly se v běžném životě používat, musí vzájemně spolupracovat lidé (nejméně) ze 3 oborů ‒ problém: každý obor má svůj „pohled na svět“ (své priority, zájmy, terminologii, ..) • a již jen vzájemná domluva mezi lidmi z těchto oborů je ……   „složitá“ ‒ nehledě na osvětu !! ‒ názor: právo některé aspekty elektronických podpisů nedoceňuje, jiné naopak přeceňuje • srovnání: ‒ v „kamenném světě“ (u listinných dokumentů a vlastnoručních podpisů) je situace odlišná: právo nepotřebuje další obory • výjimkou je písmoznalectví (pro zkoumání pravosti vlastnoručních podpisů)