pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

příklad: dynamický biometrický podpis • časová posloupnost dějů: ‒ T1: zákazník odevzdává vzorek svého vlastnoručního podpisu na destičce • vzorek jeho podpisu (biometrika) existuje sám o sobě ‒ T2: odebraný vzorek prochází interními systémy druhé strany • vzorek je nadále pod výhradní kontrolou druhé strany – zatímco klient nad ním již nemá žádnou kontrolu ‒ T3: odebraný vzorek je vkládán do dokumentu • křivka podpisu v nezašifrované (viditelné) podobě, další ev. biometrika obvykle již zašifrovaná ‒ T4: druhá strana podepisuje (pečetí) dokument • používá „kryptografický“ podpis/pečeť – tím „fixuje“ dokument i s vloženým obsahem (zajištění integrity)