pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

další rozdíly • „kryptografické“ el. podpisy – tj. kvalifikované, uznávané a zaručené ‒ lze je revokovat • přesněji: lze revokovat certifikát, vydaný k soukromému klíči – tj. případná kompromitace „tajemství“ má řešení ‒ jsou škálovatelné • lze používat různě „silné“ kryptografické algoritmy ‒ chrání je „časová pojistka“ ‒ mohou být „časově odolné“ • lze udržovat jejich digitální kontinuitu – udržovat je v takovém stavu, aby i po delší době bylo možné spolehlivě ověřit platnost jejich podpisů/pečetí • existují na to technické normy • počítá s tím čl. 34 nařízení eIDAS • prosté el. podpisy – psané, obrázkové, biometrické, … ‒ nelze je revokovat • není co revokovat/zneplatnit – tj. případná kompromitace „tajemství“ nemá řešení ‒ nejsou škálovatelné • nelze používat různě „silné“ charakteristiky téže osoby ‒ nemají žádnou „časovou pojistku“ ‒ nejsou „časově odolné“ • výjimka: u (dynamických) biometrických podpisů lze udržovat digitální kontinuitu upodpisu/pečeti druhé smluvní strany