pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

rozdíl v nakládání s tajemstvím • další významná odlišnost: ‒ týká se „toho, co je pro podepisující osobu unikátní a charakteristické“ (její tajemství), a čím by neměl disponovat (co by neměl mít/znát) nikdo jiný • „kryptografické“ el. podpisy – tj. kvalifikované, uznávané a zaručené ‒ onou unikátní charakteristikou (tajemstvím) je soukromý klíč ‒ platí, že: • unikátní charakteristika není součástí výsledného podpisu / dokumentu – soukromý klíč nemusí podepisující osoba „dávat z ruky“ ‒ soukromý klíč není zastaráváním kryptografických algoritmů ohrožen • ohrožena je záměna podepsaných dokumentů – a před tou chrání časová pojistka !!! ‒ samotný podpis nepotřebuje důvěrnost • není nutné ho chránit, může být veřejný • do „časové pojistky“ není přenosný • prosté el. podpisy – psané, obrázkové, biometrické, … ‒ onou unikátní charakteristikou (tajemstvím) je přímo samotný podpis • vlastně: vzorek fyzické osoby ‒ platí, že: • unikátní charakteristika (vzorek) je součástí výsledného dokumentu ‒ otázka důvěrnosti podpisu/vzorku: • psané podpisy: není co chránit • obrázkové podpisy: nejsou chráněny – lze je snadno použít jinde • biometrické podpisy: obvykle jsouchráněny šifrováním • může vytvářet i vazbu na dokument – ale to vydrží jen omezenou dobu !!!! • je ohroženo zastaráváním algoritmů