pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

prosté vs. „kryptografické“ el. podpisy • „kryptografické“ el. podpisy (kvalifikované, uznávané azaručené) ‒ neexistují samy o sobě • protože jsou závislé na tom, co je podepisováno ‒ nelze je vytvořit dopředu • dokud nevíme, co bude podepisováno ‒ jsou nepřenosné • jejich vazba na podepisovaný dokument je pevně dána ‒ podepisující osoba rozhoduje o tom, co podepisuje • nelze podepsat „něco jiného“ ‒ je zřejmé co je „aktem podepsání“ • spuštění výpočtu podpisu • prosté el. podpisy (obrázkové, biometrické, dynamické biometrické) ‒ mohou existovat samy o sobě • např. obrázek (sken vlastnoručního podpisu), biometrika (digitálně nasnímaný vlastnoruční podpis), …. ‒ lze je vytvořit dopředu • ještě nemusí být známo, co bude podepsáno ‒ jsou přenosné • jejich vazba na podepisovaný dokumentu není pevně dána • někdo musí tuto vazbu vytvořit !! – biometrické podpisy: vazbu vytváří druhá smluvní strana, nikoli podepisující ‒ co je „aktem podepsání“? • vytvoření vzorku, nebo vazby?