pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

co bývá v praxi prezentováno jako prostý el. podpis? • příklady: ‒ napsaný či nakreslený podpis • text, napsaný do dokumentu (pomocí editoru) • křivka, nakreslená do dokumentu (programem/editorem) – někdy nahrazeno „rukopisným fontem“ ‒ obrázkový podpis • do dokumentu je vložen obrázek – např. s naskenovanou křivkou vlastnoručního podpisu, fotografií, ikonou …. ‒ biometrický podpis • do dokumentu jsou vložena biometrická data – nejčastěji digitálně nasnímaná křivka vlastnoručního podpisu („na destičce“) • ale mohou to být i jiná biometrická data – např. otisk prstu, vzorek sítnice, …. • varianta: dynamický biometrický podpis – při digitálním snímání vlastnoručního podpisu je kromě křivky snímána i dynamika podepisování (rychlost, přítlak) ‒ …… ‒ vždy jde o nějaký vzorek, který je/měl by být (v různé míře) unikátníacharakteristický pro konkrétní osobu