pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

prosté el. podpisy v zákoně č. 297/2016 Sb. • prosté elektronické podpisy jsou (nepřímo) řešeny až v naší národní legislativě • v „adaptačním“ zákoně č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru – fakticky pro „soukromoprávní jednání“ • nikoli „směrem k OVM“ (§ 6 odst. 1) či „od OVM“ (§ 5) § 7 : K podepisování elektronickým podpisem lze použít zaručený elektronický podpis, uznávaný elektronický podpis, případně jiný typ elektronického podpisu, podepisuje-li se elektronický dokument, kterým se právně jedná jiným způsobem než způsobem uvedeným v § 5 nebo § 6 odst. 1. • otázka: ‒ jaké jsou účinky takovéhoto podepsání? • připomenutí: různé druhy el. podpisů mají různé vlastnosti ‒ kvalifikované a uznávané el. podpisy zaručují identitu podepsané osoby ‒ zaručené el. podpisy nemusí zaručovat identitu podepsané osoby ‒ prosté elektronické podpisy nezaručují nic