pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

co všechno může být prostým el. podpisem? • obecně: cokoli, co „je z nul a jedniček“ ´(co je elektronické) ‒ ale nesplňuje to požadavky, kladené na zaručené elektronické podpisy ! • připomenutí: • přirovnání: ‒ je to jako kdybychom (v listinném světě) od podpisů odečetli vlastnoruční podpisy • co nám potom zbyde?